Seznam

Téma:Měření vlastností nf generátorů
Vedoucí:Jan Kučera
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Úkolem týmu je připravit a odzkoušet měření vlastností generátorů sinusového napětí. Jedná se o měření linearity a fázového posuvu dvou kanálů generátoru sinusového napětí do 20 kHz. K synchronizaci generátorů je potřeba přivést do laboratoře hodinový signál. Dále třeba automatizovat měření referenčních odporů, které budou použity pro ověření linearity generátorů.
Pokyny:Pro realizaci měření je nezbytné provést:
- Přivést zdroj hodinového signálu pro generátory z jiné laboratoře. Pro to je nezbytné navrhnout a zkonstruovat převodník metalické/optické vedení a impedanční přizpůsobení vedení 50 Ohm/110 Ohm. Kmitočet hodin je 10 MHz.
- Seznámit se s ovládáním přepínače měřicích míst a realizovat propojení referenčních odporů s přepínačem a jejich měření. Zapojení se ověří pomocí měření připojených odporů.
- Stanovit linearitu a fázový posuv dvou kanálů generátoru sinusového napětí při různých kmitočtech pomocí programu LabVIEW
- Vygenerovat záznam o měření pomocí LabVIEW a MS Excel
Realizace:hardware, software
Vypsáno dne:11.02.2014
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:Bronislav Robenek, Tomáš Bäumelt
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce