Seznam

Téma:Bezdrátové měření teploty a vlhkosti
Vedoucí:Jan Kučera
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Úkolem týmu je navrhnout a realizovat bezdrátový systém pro měření teploty a vlhkosti v termostatech, který se skládá z
- bateriově napájený vysílací modul obsahující teploměr, vlhkoměr a vysílač.
- přijímací jednotky schopné vyčítat data vysílacího modulu a předat data řídicímu počítači.
Způsob realizace modulů a komunikace bude zvolen po konzultaci členů týmu.
Pokyny:Tým lze rozdělit například takto:
1. návrh a realizace hardware vysílacího modulu snímače teploty a vlhkosti.
2. návrh a realizace hardware přijímače signálu z vysílacího modulu
3. naprogramování firmware přijímače a vysílače
4. realizace komunikace mezi přijímačem a počítačem
Realizace:hardware, software
Vypsáno dne:19.02.2016
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:Danil Merzlov, Jakub Dibelka, Jakub Jirsa, Jan Novotný