Seznam

Téma:Formace bezpilotích a pozemních robotů helikoptér v simulátoru V-REP
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem práce bude importovat systém vyvíjený skupinou inteligentní a mobilní robotiky do simulačního prostředí V-REP (virtual robot experimentation platform) http://www.coppeliarobotics.com/ Tým systém otestuje a bude analyzovat vliv simulovaného proudu vzduchu (tato funkce je součástí simulátoru) a dynamiky helikoptér na chování formace. Na základě získaných výsledků systém upraví a doplní o nezbytné součásti tak, aby byl schopen stabilizovat formaci a navigovat ji do požadované pozice. V případě zájmu bude týmu umožněn přístup k reálným helikoptérám a robotům pro testování dosažených výsledků
Pokyny:Pokyny budou upřesněny na první schůzce se zadavatelem tak, aby splňovaly představy zadavatele a zároveň maximálně využily potenciál a znalosti týmu.
Literatura:[1] Saska, M. - Krajník, T. - Vonásek, V. - Kasl, Z. - Spurný, V. - Přeučil, L.: Fault-tolerant formation driving mechanism designed for heterogeneous MAVs-UGVs groups, Journal of Intelligent & Robotic Systems, Volume 73, Issue 1-4, pp 603-622, January 2014 [2] M. Saska, Z. Kasl., L. Preucil. Motion planning and control of formations of micro aerial vehicles, accepted for IFAC World Congress 2014. [3] D. M. Stipanovic, P. F. Hokayem, M. W. Spong, and D. D. Siljak. Cooperative avoidance control for multi- agent systems. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 129:699-707, 2007.
Realizace:kod v cecku
Vypsáno dne:14.02.2014
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce