Seznam

Téma:Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Seznamte se s algoritmy pro řízení a navigaci autonomních formací inspirovaných letem hejn ptáků, ryb či hmyzu. Navrhněte a implementujte vhodný algoritmus pro ovládání a stabilizaci roje bezpilotních helikoptér. Roj helikoptér by se měl být schopen pohybovat v prostředí se statickými překážkami a tvar roje by se měl automaticky přizpůsobovat řešeným úlohám mobilní robotiky. Metodu ověřte a analyzujte pomocí simulací a dílčím reálným experimentem s bezpilotními helikoptérami skupiny inteligentní a mobilní robotiky. Předpoklady: základní znalost programování v C nebo v MATLABu.
Pokyny:Pokyny budou upřesněny na první schůzce se zadavatelem tak, aby splňovaly představy zadavatele a zároveň maximálně využily potenciál a znalosti týmu.
Literatura:[1] Min, Hongkyu; Wang, Zhidong; , "Design and analysis of Group Escape Behavior for distributed autonomous mobile robots," Robotics and Automation (ICRA), 2011 IEEE International Conference on , vol., no., pp.6128-6135, 9-13 May 2011 [2] Martin Saska, Jan Vakula, and Libor Preucil. Swarms of micro aerial vehicles stabilized under a visual relative localization. Accepted for IEEE ICRA, 2014. [3] Taeyoung Lee; Leoky, M.; McClamroch, N.H.; , "Geometric tracking control of a quadrotor UAV on SE(3)," Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on , vol., no., pp.5420-5425, 15-17 Dec. 2010
Realizace:kod v matlabu nebo C
Vypsáno dne:14.02.2014
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:Ahmet Kose
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce