Seznam

Téma:Magnetometer with Automatic Distortion Compensation for Indoor Navigation
Vedoucí:Pavel Pačes
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:The project aims to create a new magnetometer sensing head composed from multiple sensors interfaced by IIC bus and assembled in such a way allowing for local magnetic field distortion corrections. The assembly allows for online calibration circle measurement and instead computation of soft and hard iron distortions parameters. This allows the magnetometer to be used for indoor navigation. It is necessary to interface the sensors with an embedded computer and create data interface between the new sensor head and Matlab or Scilab environment. The control software should be able to exchange sensor settings and measured calibration parameters and data.
Pokyny:Cílem projektu je rozchození elektroniky vyčítání dat ze skupiny magnetometrů komunikujících pomocí rozhraní IIC a sestavených tak, aby bylo možné automaticky korigovat lokální distorze magnetického pole. Způsob sestavení magnetometru dovoluje sensoru měření kalibračního kruhu a online výpočet hard and soft iron korekčních parametrů. Magnetometr tak bude vhodný pro použití v navigačních úlohách relaizovaných uvnitř budov. V projektu je nutné implementovat SW vybavení pro vestavný počítač a také datové rozhraní pro prostředí Matlab nebo SciLab. Ovládací SW by měl umět nastavovat parametry měřicí hlavy a vyčítat měřené hodnoty.
Literatura:Will be provided by mentor
Realizace:Elektronika senzoru, SW pro mikroprocesor, SW pro Matlab nebo SciLab
Vypsáno dne:16.02.2015
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce