Seznam

Téma:3D Terrain, Obstacles and Map Support Files Generator for Usage in an EFIS Navigation Display
Vedoucí:Pavel Pačes
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:The project aims to explore existing sources of geodata and ways to access them in order to create a software tool allowing to generate layered support materials (maps and obstacles), which will be used for onboard cockpit instruments. The work will survey through the existing geo databases with free access. We are interested in their access mechanism, a description of the method of data storage and data interfaces available. The required information includes data about DEM, AIP, restricted areas, air spaces, navigational elements and dangerous objects. In parallel, layered data storage formats should be explored and a suitable structure proposed for future use. In the next step, an application should be designed allowing for data retrieval from selected sources, multi-layered support files generation and creation of the appropriate atlases. The application (generator) can be created as a completely new program, or any of the existing "atlas creators" can be customized.
Pokyny:Cílem projektu je prozkoumat existující zdroje geodat a možnosti jak k nim přistupovat za účelem vytvoření SW nástroje, který umožní vygenerovat podklady, které budou dále použity pro navigačně-pilotážní letecké přístroje. V úvodu práce se předpokládá průzkum existujících databází s volným přístupem, popis způsobu ukládání dat a dostupných datových rozhraní. Mezi požadované informace patří data o DEM, AIP, letových prostorech, navigačních prvcích a nebezpečných objektech. Paralelně by měly být prozkoumány formáty ukládání vrstvených dat a navržena struktura použitelná pro pilotážně-navigační přístroje. V dalším kroku by měla být navržena aplikace, která bude umožňovat napojení na prozkoumané datové zdroje, výběr vrstev pro generování a vytvoření příslušného mapového podkladu. Aplikace generování atlasu může být vytvořena jako kompletně nový program, nebo je možné přizpůsobit některý z existujících „atlas creatorů“.
Literatura:Bude poskytnuta vedoucím práce
Realizace:Rešerše a SW vybavení
Vypsáno dne:18.02.2014
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:Michal Kuneš, Michal Švandrlík, Petr Mazůrek, Petr Štěpán
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce