Seznam

Téma:Plánování úloh v cloudu / Ruby prog.
Vedoucí:Ing. Tomáš Vondra Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Semestrální projekt
Popis:Máme frontový systém, který umožňuje na cloudu automaticky spouštět dávkové úlohy. Máme teoretický rozbor možných algoritmů pro správu fronty. Potřebujeme je integrovat a otestovat.
Pokyny:Seznamte se s funkcí frontového systému Cloud Gunther psaného v Ruby, který umožňuje spouštění dávkových úloh v cloudu a automaticky spravuje virtuální stroje.
Nastudujte předchozí teoretickou diplomovou práci na téma plánování úloh v operačních systémech a grid computingu.
Implementujte do programu Cloud Gunther funkci na zadání odhadu času trvání úloh a převeďte z testovacího prostředí kolegy Tkadlečka algoritmy pro správu fronty do reálného systému.
Fronta by měla respektovat zátěž na cloudu z jiných zdrojů. Tato je poskytována externím modulem jako časová řada počtu volných virtuálních strojů.
Modifikovaný systém otestujte.
Literatura:Josef Šín, "Production Control Optimization in SaaS", Diplomová práce, Katedra kybernetiky, FEL ČVUT, 2011. Jakub Tkadlecek, "Plánovací algoritmy ve frontách úloh", Katedra softwarového inženýrství, FIT ČVUT, 2014. Calheiros, Rodrigo N., et al. "The Aneka platform and QoS-driven resource provisioning for elastic applications on hybrid Clouds." Future Generation Computer Systems 28.6 (2012): 861-870.
Realizace:kód v Ruby
Vypsáno dne:04.06.2014