Seznam

Téma:Nástroj pro zpracování událostí ve výrobním systému
Vedoucí:Pavel Vrba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Ing. Martin Klíma, Ph.D.
Popis:Cílem je vytvoření nástroje, jehož úkolem je zachytávat, filtrovat a podle daných pravidel zpracovávat a opětovně předávat dále události, které jsou generovány různými softwarovými komponentami v rámci komplexního softwarového řešení vyvíjeného pro optimalizaci výroby letadel společnosti Airbus.
Realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Vypsáno dne:05.02.2015