Seznam

Téma:Nasazení multi-agentního systému na průmyslový řídicí automat TECO
Vedoucí:Pavel Vrba; Garant:
Vypsáno jako:
Oponent:Ing. Marek Obitko, Ph.D. (Rockwell Automation)
Popis:Cílem je seznámit se s průmyslovým řídicím automatem společnosti TECO a se základními principy mutli-agentních systémů. Následně se zprovozní multi-agentní platforma JADE (knihovna v jazyce Java) na hardwaru řídicího automatu (oper. systém Linux s podporou JVM) a pomocí existujícího komunikačního rozhraní TECO (textové příkazy zasílané přes Telnet) se vytvoří knihovna pro přístup k hodnotám v paměti řídicího automatu z multi-agentního systému. Dále se vytvoří jednoduchý multi-agentní systém bežící přímo v automatu, na němž se bude demonstrovat výsledek realizace propojení.
Realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Vypsáno dne:05.02.2015