Seznam

Téma:Programové vybavení pro kontrolu namáhání teploměrných jímek
Vedoucí:Jan Holub
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Předmětem projektu je kompletní návrh a realizace SW pro kontrolu namáhání teploměrových jímek dle zadání, dodaného formou tabulek, vzorců apod.
Pokyny:Role v tymu lze rozdělit např. takto:
1. komunikace se "zákazníkem" (formulace vstupů a výstupů, evidence podkladů atd.) podkladů
2. implementace ve vhodném vývojovém prostředí
3. testování produktu
4. tvorba dokumentace
Realizace:SW
Vypsáno dne:09.02.2015
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce