Seznam

Téma:Řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge"
Vedoucí:Jan Fischer
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Příprava a řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge“
Náplní bude návrh a řešení vzorových projektů s mikrořadiči STM32Fx s jádrem ARM Cortex-M v domácí, domovní a jiné elektronice, které budou sloužit jako referenční příklady pro přípravu akce "Cortex Challenge". Orientace bude na sběr dat a ovládání zařízení pomocí PC prostřednictvím rozhraní USB, případně pomocí bezdrátové komunikace NFC a Bluetooth s návazností na zařízení s operačním systémem Android. Využity budou kity STM Nucleo i samostatné moduly vlastní konstrukce s mikrořadiči STM32Fx.
Pokyny:Navrhout vzorové aplikace, zpracovat je ve formě jednotlivých vzorových projektů včetně dokumentace a SW s tvorbou www stránek, pokud možno též v anglické verzi.
Otestovat funkčnost vzorových aplikací.
Vytvořit metodiku tvorby aplikace uvedených mikrořadičů, která by byla použitelná i pro ty, kteří nemají v dané oblasti praxi.

Úloha je rezervována pouze pro tým studentů:
P.Douša, M. Křepelková, V. Moravčík, M.Ondrička, D.Toms
Literatura: dokumenty k příslušným mikrořadičům na www.st.com/stm32
Realizace:Kompletní projekty s dokumentací a SW
Vypsáno dne:09.02.2015
Max. počet studentů:5
Přihlášení studenti:Daniel Toms, Marta Křepelková, Petr Douša, Václav Moravčík
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce