Seznam

Téma:Zadání týmového projektu Kalibraci aerometrických přístrojů a systémů
Vedoucí:Karel Draxler K13138
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Proveďte kalibraci následujících přístrojů pro měření tlaku vzduchu
1. Indikátory absolutního a diferenčního tlaku vzduchu firmy Druck DPI 145 a DPI 740
2. Systém pro měření absolutního tlaku vzduchu se senzorem Druck RPT 200
3. Systém pro měření absolutního a diferenčního tlaku vzduchu s elektromagnetickými rezonančními snímači.
4. Měřič absolutního tlaku vzduchu IVD

Jako referenční systém pro kalibraci jednotlivých přístrojů a systémů bude použit přesný regulátor tlaku vzduchu PACE 6000.
Literatura:1. Návody k použití jednotlivých přístrojů a systémů 2. Šuba. V : Laboratorní systém pro měření statického tlaku vzduchu. Dipl. práce FEL 2006 3. Prošek. M : Systém pro kalibraci aerometrických přístrojů. Dip. práce FEL 2007 4. BIPM-IEC-ISO-OIML : Guide to the Expression of the Uncertainty in Measurements 1993
Vypsáno dne:10.02.2015
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce