Seznam

Téma:Demonstrace diagnostiky komunikace Profinet
Vedoucí:Pavel Burget
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Komunikace Profinet patří k nejrozšířenějším technologiím v průmyslové automatizaci. Stále více výrobců vybavuje své výrobky rozhraním Profinet. Cílem práce je vytvořit model s využitím moderních komponent (PLC, periferie) a využít maximum dostupných diagnostických prostředků pro diagnostiku komunikace i procesu. Proces bude představovat PC se Simulinkem, kde bude modelován průmyslový proces (např. vodárna, apod.) a který bude připojen k Profinetu.
Pokyny:1. Ve spolupráce se zadavatelem vyberte komponenty Profinet (PLC, periferie, síťové prvky). Zvažte zapojení podpůrných technologií jako IO Link, Profisafe apod.
2. V Matlabu vytvořte model průmyslového procesu.
3. Zapojte komponenty Profinet a připojte PC s Matlabem s využitím karty Profinet (např. CP1616).
4. Vyberte vhodný diagnostický nástroj na diagnostiku topologie sítě, komunikačních relací apod.
5. Vše zapojte dohromady tak, aby bylo možné nezávislé použití i použití v systému Lablink.
Realizace:SW projekt, integrace zařízení dohromady
Vypsáno dne:17.02.2016
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce