Seznam

Téma:Implementace algoritmů pro analýzu obrazu pomocí knihovny OpenCV
Vedoucí:Mgr. Miroslav Blaško Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:OpenCV je otevřená knihovna pro analýzu obrazu. Cílem projektu je vytvořit knihovnu, která bude řešit konkrétní problémy analýzy obrazu z průmyslové praxe s využítím knihovny OpenCV. Výsledkem tedy bude knihovna obsahující sadu algoritmů, z nichž každý bude řešit samostatný problém analýzy obrazu.
Pokyny:1) Seznámit se s knihovnou OpenCV
2) Seznámit se s příslušnými daty a sadou řešených problémů
3) Implementovat knihovnu umožňující řešit zadané typy problémů
4) Implementovat jednoduchou aplikaci demonstrující korektnost implementované knihovny na zadaných datech
5) Pro implementované funkce vytvořit automatizované testy a dokumentaci
Literatura:Dodá na vyžádání vedoucí.
Realizace:SW projekt v .NET, C#
Vypsáno dne:15.02.2015
Max. počet studentů:5
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce