Seznam

Téma:3D Human Body Motion Capture System
Vedoucí:Pavel Pačes
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:The project aims to improve data acquisition software which capture and digitize human movements. An existing AHRS module with WiFi interface will be used. It is necessary to design a new, miniaturized electronics, data exchange software, interface into existing modeling suites and prepare such an interface measurement modules, so they can be used with existing equipment. The current functionality can be seen at http://www.youtube.com/watch?v=Tpy9Vtelppk.
Pokyny:Cílem projektu je zlepšení SW pro sběr dat z modu, které snímají a digitalizují pohyby člověka. Pro snímání bude použitý existující AHRS modul s WiFi rozhraním. V projektu je nutné navrhnout nové zapouzdření stávající elektroniky, SW vybavení pro přenos dat do osobního počítače, prozkoumat existující modelovací SW a připravit takové rozhraní měřicích modulů, aby je bylo možné použít se stávajícím vybavením. Funkci systému je možné vidět na http://www.youtube.com/watch?v=Tpy9Vtelppk.
Literatura:Poskytne zadavatel
Realizace:Kod v C, interface do Scilabu
Vypsáno dne:16.02.2016
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce