Seznam

Téma:Systém pro měření sil v řízení letadla
Vedoucí:Pavel Pačes
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem projektu je osadit a zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém je funkční a jeho první varianta je otestovaná. V současné době je potřeba osadit dvě nové desky plošných spojů, nahrát existující software, systém zkalibrovat a vyzkoušet s existujícícm SW pro platformu Android. Podle počtu přihlášených studentů je možné téma upravit a jednotlivé části zadání rozšířit (úprava existujícího SW pro měřicí procesor a platformu Android).
Pokyny:The aim of the project is to assemble and test two prototypes of data acquisition system that is attached to the airplane control stick and pedals. There is a prototype of the system which was tested in the past. Nowadays, we need to assemble two PCB, load the existing software, calibrate the system and test existing Android application. The topic can be extended according to the number of students who want to solve this topic (changes in SW for measurement CPU and Android application).
Literatura:Will be provided.
Realizace:Two prototypes - based on and existing device
Vypsáno dne:16.02.2015
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:Adam Ficenec, Jakub Suchý, Jan Valeš
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce