Seznam

Téma:HeadUp Systém (EPSON Glasses - Moverino)
Vedoucí:Pavel Pačes
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem práce je zobrazit informace o průběhu letu letadla pomocí technologie průhledových brýlí (Google Glass, Epson Moverino, nebo ReconJet). Zobrazovaná situace by měla mít charakter informací, které jsou běžně zobrazované pomocí průhledových displejů, tzv. head-up. Základní zobrazované schéma, ke kterému bychom se chtěli přiblížit je zobrazeno:
https://docs.google.com/document/d/1pHeUjJ6KQmJbpX7n4iEV-frdgNi1uFVxVhtnlxACzXk/edit?usp=sharing
This work is suported by Department of Computers, and will be presented at DASC conference: www.facebook.com/simulatorfel.
Pokyny:The aim of the project is to display information about aircraft flight data using the technology of lookthrough glasses (Google Glass, Epson Moverino or ReconJet). Displayed situation should have the style of information that are commonly viewed through head-up displays, ie. Head-up. Basic displayed scheme, which we would like to bring is displayed: https://docs.google.com/document/d/1pHeUjJ6KQmJbpX7n4iEV-frdgNi1uFVxVhtnlxACzXk/edit?usp=sharing
This work is suported by Department of Computers, and will be presented at DASC conference: www.facebook.com/simulatorfel.
Literatura:Will be provided
Vypsáno dne:16.02.2015
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce