Seznam

Téma:Detekce únavy a mikrospánku
Vedoucí:Pavel Spurný
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:CÍL PROJEKTU A MOTIVACE
Cílem tohoto projektu je vývoj nového přístroje OPTUS, který snímá mrkání člověka a na základě počtu mrknutí lze vyhodnocovat jeho únava a tím včas detekovat mikrospánek. Frekvence mrkání unaveného člověka se zrychluje ve srovnání s jedincem v odpočatém stavu. Vyvíjený přístroj by měl tento princip využít při detekci mikrospánku v automobilové dopravě.


DODATEK
Mikrospánek je známý, závažný a v dnešní době i velmi častý stav unaveného člověka a v jeho důsledku denně dochází k automobilovým nehodám. Současný stav a naděje řešení tohoto problému je právě v technických vynálezech. Mnoho firem se v minulosti snažilo pomocí složitých metod predikovat stav mikrospánku a mnohdy neúspěšně (např. Mercedes pomocí EEG). S postupem vědy a techniky se nakonec podařilo několik takových metod vyvinout, avšak všechny jsou velmi specifické a dají se využít pouze u nových automobilů určitých značek. Na trhu není zatím žádný produkt, který by mohl být využit jakýmkoli řidičem a v každém vozidle. Právě v tomto je výhoda vyvíjeného přístroje OPTUS, který pracuje na jednoduchém fyzikálním principu snímání odrazu infračerveného záření od povrchu oční bulvy. Tato metoda může být využita právě u řidičů, kteří při určité zvýšené frekvenci mrkání budou upozorněni signálem na nebezpečí usnutí.
Pokyny:ZADÁNÍ PROJEKTU
Vyberte 30 probandů (15 žen, 15 mužů) a naměřte jejich aktivitu pomocí přístroje OPTUS na automobilovém trenažeru a to jak v bdělém (normálním, denním) stavu, tak ve stavu únavy (se spánkovým deficitem, absence spánku přes noc). Výsledná data vyexportujte a vytvořte jednoduchý program (např. v prostředí MatlabŸ) pro vyhodnocení počtu „mrků“. Data mezi sebou porovnejte a ověřte tak se základním faktem, tedy že přístroj zaznamená více mrknutí u unaveného člověka jak u odpočatého člověka v bdělém stavu.
Literatura:dodá vedoucí základní literatura: Digitální zpracování signálů; Dolování dat
Realizace:HW+SW projekt
Vypsáno dne:01.03.2015
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce