Seznam

Téma:Analýza spánkových stavů
Vedoucí:Ing. Václav Gerla Ph.D., Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Miloš Bělehrad
Popis:Cílem projektu je najít sadu parametrů, které umožní rozlišit mezi stavem bdělosti, lehkým spánkem, REM fází spánku a hlubokou fází spánku. Pro tento účel bude mít student k dispozici celonoční polysomnografické spánkové záznamy.
Pokyny:1. Seznamte se z pravidly, podle kterých spánkoví technici hodnotí jednotlivé spánkové fáze
2. Navrhněte metodiku, která umožní rozlišit mezi fází bdění, lehkým spánkem, REM fází a fází hlubokého spánku
3. Implementujte navržené řešení v prostředí programu MATLAB
4. Otestujte realizované řešení nad klinickými PSG záznamy
Literatura:[1] T. L. Lee-Chiong. Sleep: a comprehensive handbook. Wiley-Liss, 2006.
[2] Iber, C., Ancoli-Israel S., Chesson A. L., Quan S. F. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, American Academy of Sleep Medicine, Westchester, IL, 2007.
Realizace:kod v Matlabu
Vypsáno dne:01.02.2017