Seznam

Téma:Kritické polohy při Tetrax stabilometrii u pacientů s opěrkovým syndromem (whiplash injury)
Vedoucí:Ing. Iva Milerská , Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Stabilometrie je vyšetřovací metoda založená na měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil během stoje. Vyšetření je založeno na analýze hodnot jak vektorového, tak frekvenčního charakteru.
Whiplash injury je definováno jako poranění způsobené nepřímým násilím vznikajícím v souvislosti s vnějším nárazem vyskytující se velmi často u dopravních nehod.
Pokyny:1.Seznamte se základy měření stabilometrie pomocí zařízení Tetrax a problematikou whiplash injury.
2.Navrhněte kvantifikaci parametrů pro hodnocení kritických poloh při měření Tetrax stabilometrie.
3.V jazyce Matlab navrhněte a implementujte metody parametrizace.
4.Statisticky vyhodnoťte naměřená data a ověřte metody parametrizace.
5.Proveďte diskusi celého tématu.
Vypsáno dne:01.02.2017