Seznam

Téma:Vývoj fotografické aplikace klient-server pro chytrý telefon
Vedoucí:Mgr. Roman Sejkot , Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako:Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Vytvořte podporu pro existující mobilní aplikaci typu klient-server, která sejme fotografii, pošle ji na server a na základě shody obrazu s databází zobrazí informaci v klientu (na obrazovce chytrého telefonu). V tomto projektu půjde zejména o to, vytvořit editor XML souboru v existující struktuře a překladač na binární soubor pro serverovou aplikaci. XML soubor reprezentuje strukturu objektů ve světě a překlad je nutný z důvodů efektivity načtení reprezentace na serveru. Editor může být založen na existující aplikaci a upraven podle potřeb projektu. Projekt má potenciál k pokračování na bakalářské práci při vývoji aplikace s klientem na platformě Android nebo iOS a serverem na infrastruktuře fakulty.
Vypsáno dne:01.10.2015