Seznam

Téma:Aktivní clona proti oslnění
Vedoucí:Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Cílem projektu je vytvořit zařízení aktivně zamezující nočnímu oslnění řidičů protijedoucím vozem. Součástí projektu je stanovení a tvorba vhodného technického řešení a obslužného software pro výpočet spojnice dvou snímaných, nezávisle se pohybujících bodů v prostoru (světelný zdroj, oči řidiče) a průsečíku roviny reprezentující přední sklo vozu. Obslužný software má být schopen v reálném čase identifikovat světelný zdroj v prostoru, průběžně počítat spojnici mezi světelným zdrojem a očima řidiče a na poloprůhledný display zobrazit průsečík spojnice a roviny daného displaye / čelního skla vozu. Pro snímání bodů v prostoru a výpočet jejich polohy může být využito zařízení Kinect či jiné navržené řešení
Práce bude vedena spolu s externím zadavatelem. Experimenty v terénu.
Pokyny:Kontakt: Tomáš Svoboda, http://cmp.felk.cvut.cz/~svoboda
Vypsáno dne:01.10.2015