Seznam

Téma:Experimenty s mobilními roboty v reálném prostředí
Vedoucí:Miroslav Kulich; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:V rámci výzkumu skupiny Inteligentní a mobilní robotiky byla vyvinuta a implementována řada algoritmů pro navigaci mobilních robotů, které byly testovány v simulátoru. Cílem této práce by bylo upravit vybrané metody tak, aby mohly být spuštěny na reálných robotech (TurtleBot, Husky) a experimentálně ověřit chování a vlastnosti těchto metod v reálném prostředí.
Kontakt: kulich@cvut.cz
Vypsáno dne:17.07.2018