Seznam

Téma:Analýza programu s využitím sybolického vykonávání
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Práce v týmu a její organizace
Popis:Pro testování bezpečnostně kritických aplikací je nutné vytvořit testovací případy, které postihují pokud možno všechny podmínky, testované programem. Testovací případy lze vytvářet ručně, nebo za použití automatických metod. Jedním ze automatických přístupů je metoda symbolického vykonávání programu, která je schopna generovat vstupní hodnoty podle toho, která část programu nebyla ještě testována.
Cílem práce je na příkladu bezpečnostně kritického programu analyzovat tento porgram za použití metod symbolického vykonávání a vygenerovat testovací případy pro tento program.
Vypsáno dne:22.01.2019
Max. počet studentů:0
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce