Seznam

Téma:Pokrytí testovaného programu
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Pro nalezení chyb v bezpečnostně kritických aplikací je nutné otestovat pokud možno všechny podmínky, testované programem. Některé části programu testují vnitřní integritu systému a není je tedy možné splnit změnou vnějších podmínek. Tyto části jsou ve zdrojovém kódu označeny komentáři. Cílem této práce je upravit standardní nástroje pro sledování běhu programu tak, aby byly zohledněny části programů, které se nemají vykonávat.
Vyvynuté algoritmy otestovat na příkladech bezpečnostně kritických programů.
Vypsáno dne:22.01.2019