Seznam

Téma:Základní pohybová diagnostika / rehabilitace
Vedoucí:Ing. Petr Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:V současné době je spousta pohybových úrazů a chybí nejen jejich základní objektivní diagnostika, ale hlavně (samostatná) rehabilitace. Cíl projektu spočívá ve vytvoření velmi jednoduchého (levného), ale účelného (dostačujícího) zařízení snímající většinu pomalých pohybů člověka. Celé zařízení bude složeno z těchto hlavních částí: několik pohybových senzorů umístěných na těle člověka (ruce, nohy, hruď), procesor(y) pro směr dat ze senzorů a jejich přenos po USB (případně BlueTooth), grafická aplikace pro základní diagnostiku (rozsah pohybu) nebo předcvičování při pohybové rehabilitaci.
https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/ProjektTymu2019.pdf
(nutno odsouhlasit přístup na stránku, školní server nemá certifikát)
Pokyny:Diagnostika spočívá v hodnocení rozsahu (případně i rychlosti) pohybu vždy po nějakém čase. Rehabilitace je založena na kopírování pohybu (ideálně 3D) postavy z obrazovky, jejíž pohyb je nahrán nebo vytvořen pomocí konfiguračního souboru. Všechny prostředky a základní projekty pro tvorbu budou poskytnuty. Přijďte se naučit používat pohybové senzory a skutečné procesory typu ARM (navrhovat, vytvářet, ladit) a využívat komunikace jako USB / BT.
Literatura:Požadavky a výstupy obdobných projektů získaných z článků této problematiky Realizace obdobných projektů nalezených na WWW Návody na použité technologie (.NET C#, ARM C/C++)
Realizace:HW (ARM, MEMS), SW (.NET C#, WPF)
Vypsáno dne:04.02.2019
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce