Seznam

Téma:System for capacity measurements of aircraft fire sensor
Vedoucí:Martin Šipoš
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:The system for measurement of capacity will measure, convert, digitize and analyse capacity and temperature data. Firstly, the module for capacity and temperature measurements will be designed and realized, measured data will be sent to PC application in which they will be stored and analyzed and also plotted.
The task contains design of PCB, design of electronic circuits, hardware realization and programming of PC and microcontroller.
Pokyny:Requirements: Electronic circuit design, design of PCB, hardware realization, PC and microcontrollers programming

The taks can be divided among 4 - 6 students.
Vypsáno dne:09.02.2017
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce