Seznam

Téma:Analýza vlivu kaskádního zapojení zesilovačů pro HDEEG na výsledky automatických analýz záznamů.
Vedoucí:Petr Ježdík; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:Centrum pro epilepsii Motol využívá nové zařízení pro snímání High Density EEG svých pacientů. Téma si klade za cíl analyzovat vlastnosti vstupních zesilovačů přístroje a jejich vliv na použité metody zpracování záznamů
Pokyny:Centrum pro epilepsii Motol využívá nové zařízení pro snímání High Density EEG svých pacientů. Téma si klade za cíl analyzovat vlastnosti vstupních zesilovačů přístroje a jejich vliv na použité metody zpracování záznamů
Realizace:programování v Matlabu, měření
Vypsáno dne:22.02.2016
Max. počet studentů:0
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce