Seznam

Téma:Návrh a realizace mikro-elektrodového implantátu pro snímání mikro-EEG
Vedoucí:Petr Ježdík; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:Ve spolupráci s FÚ AVČR byl v laboratořích LVR FEL navržen a realizován prototyp implantátu s úspěchem používaným na chronických modelech epilepsie. Cílem tématu je pokračovat ve vývoji ve smyslu optimalizace výrobního postupu nebo designu implantátu v duchu SMART senzoru.
Pokyny:Ve spolupráci s FÚ AVČR byl v laboratořích LVR FEL navržen a realizován prototyp implantátu s úspěchem používaným na chronických modelech epilepsie. Cílem tématu je pokračovat ve vývoji ve smyslu optimalizace výrobního postupu nebo designu implantátu v duchu SMART senzoru.
Vypsáno dne:22.02.2016
Max. počet studentů:0
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce