Seznam

Téma:VTOL UAV prostředek
Vedoucí:Martin Hromčík
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Sestavte funkční model malého bezpilotního prostředku kategorie VTOL (například bikoptéry) včetně on-board jednotky řízení. Implementujte a verifikujte vybrané algoritmy řízení a stabiliazce.
Pokyny:- seznamnte se s podobnými akademickými projekty na zahraničních univerzitách
- navrhněte konfiguraci
- sestavte matematický model prostředku
- realizujte funkční model
- vyberte a naprogramujte jednotku řízení (například Navio+)
- ověřte funkčnost
Literatura:Blakelock, Automatic control of aircraft and missiles, Wiley, 1990.
Realizace:Funkční prototyp prosředku, SW řídicí jednotky.
Vypsáno dne:24.02.2016
Max. počet studentů:3
Přihlášení studenti:Jiří Fiedler, Martin Král, Štěpán Riss