Seznam

Téma:Navigace pozemního robotu v nerovném terénu
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte metodu mapování okolního terénu robotem vybaveným rozmítanými laserovými dálkoměry a inerciálními senzory (inklinometr, akcelerometr, gyroskop). Otestujte metodu v simulátoru a podle možností na robotu ve venkovním prostředí.
Realizace:kód v C/C++
Vypsáno dne:12.11.2018