Seznam

Téma:Simulátor pozemního robotu v obecném terénu
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Prostudujte dostupné simulátory používané v mobilní robotice a vyberte simulátor vhodný pro testování metod navigace ve složitém/nerovném terénu. Nakonfigurujte systém podle požadavků vedoucího práce a podle potřeby systém rozšiřte. Požadované funkce na simulované senzory zahrnují laserové dálkoměry a kameru. Funkci systému demonstrujte na vhodné úloze navigace autonomního robotu (např. detekce průjezdnosti terénu před robotem).
Vypsáno dne:06.04.2018