Seznam

Téma:Mapování prostoru helikoptérou
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Úkolem tématu je navrhnout způsob mapování prostoru vhodný pro navigaci autonomní helikoptéry. Využijte vhodné dálkoměrné senzory (IR dálkoměry, laserový dálkoměr, kamery). Implementujte navrženou metodu a vyzkoušejte ji v experimentu se simulovanou nebo skutečnou helikoptérou. Využijte postavenou mapu pro zajištění bezkolizního pohybu helikoptéry v prostředí s blízkými překážkami.
Vypsáno dne:20.09.2018