Seznam

Téma:Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Vaším úkolem bude realizovat metody automatického vyletu a přistání modelu autonomní helikoptéry. Fáze přistání bude sestávat z fáze nalezení přistávacího místa (heliportu) a z vlastní realizace regulátoru zajišťujícího navigaci helikoptéry na cíl. Předpokládá se použití vizuálních metod pro nalezení relativní polohy přistávacího místa.
Pokyny:Prostudujte problematiku zpracování obrazu a zaměřte se na metody pro hledání a lokalizaci požadovaného vzoru. Vyberte/navrhněte vhodnou metodu a vizuální/technické provedení přistávací plochy pro helikoptéru. Implementujte algoritmy relativní lokalizace helikoptéry vůdči heliportu a regulační algoritmus realizující automatické přistání.
Vypsáno dne:20.09.2018