Seznam

Téma:Navigace mobilního robotu podle 3D kamery
Vedoucí:Jan Chudoba; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s funkcí a možnostmi stereo kamery poskytující hloubkovou mapu (obraz+vzdálenosti) okolního prostředí. Navrhněte metodu mapování okoĺí mobilního robotu za účelem získání informace o průjezdnosti terénu a následného plánování jeho jízdy. Při řešení je možné využít i další senzory (např. laserový 2D dálkoměr)
Vypsáno dne:06.04.2018