Seznam

Téma:Systém pro autonomní přistávání bezpilotních helikoptér na pohybujícím se objektu (lodi, autě)
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Práce bude součástí vývoje komplexního systému autonomního přistávání helikoptéry na pohybujícím se heliportu. Součástí práce bude senzorická fúze palubních dat a predikce polohy pohybujícího se objektu detekovaného kamerou (vlastní detekce objektu nebude povinnou náplní práce) a plánování pohybu helikoptéry s cílem přesně přistát na této jedoucí platformě. Vyvíjený systém budu odzkoušen v simulátoru a na reálných helikoptérách skupiny Multi-robotických systémů Katedry kybernetiky. V projektu bude využit světově unikátní systém vyvinutý na ČVUT pro mezinárodní soutěž v Abu Dhabi, kde se ukázal jako nejrychlejší a jeden z nejpesnějších ze všech prezentovaných řešení http://mrs.felk.cvut.cz/projects/mbzirc
Vypsáno dne:17.09.2018