Seznam

Téma:Vizuální navigace autonomního mobilního robotu v outdooru (UGV) s užitím přirozených znaků prostředí
Vedoucí:Libor Přeučil; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s technologií využití robustních (časově stabilních a změnám invariatních) obrazových příznaků (např. SURF/SIFT/BRIEF atd.) pro navigaci UGV podél dříve známé trajektorie robotu v běžných, strukturovaných prostředích (typicky venkovních, přírodního i urbanistického typu).

Zvolený postup reimplementujte pro použití s outdoorovým robotem a navrhněte jeho rozšíření pro realizaci scénáře periodické (obousměrné) jízdy mezi dvěma zvolenými lokalitami (scénář “mula”) a/nebo scénáře automatického návratu robotu (vozidla) z parkovací do výchozí pozice (scénář “valet parking”.
Do řešení zahrňte i základní řešení problému “collision avoidance” pro případ výskytu jednoduché neočekávané překážky na cestě robotu.
Budoucího řešení, nebo jeho část, ověřte v realistickém experimentu s laboratorním robotem.

Doporučené dovednosti: C/C++, Unix/Windows, ROS, zpracování obrazu
Vypsáno dne:03.10.2016