Seznam

Téma:Sledování operátora mobilním robotem v reálném prostředí a jeho řízení
Vedoucí:Libor Přeučil; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Do kategorie assitivních inteligentních systémů náleží úloha sledování operátora (semi-autonomního) mobilního robotu v reálném prostředí (např. při asistenci a nesení těžkých břemen, průzkumné činnosti, atp.). Úloha adresuje udržování zvoleného odstupu robotu, který následuje jeho operátora, a to při zachování podmínky kopírování jeho původní trajektorie. Systém bude založen a detekci a měření vzdálenosti optické značky na operátorovi zpracováním kamerového obrazu scémy z robotu. Základní detektor kruhového markeru a SW k měření vzdálenosti a směru jsou k dispozici. Předmětem práce je převážně návrh SW pro vytváření lokálních map trajektorií operátora a řízení robotu s cílem vytvoření jednoduchého funkčního demonstrátoru s laboratorním robotem.
Možná rozšíření a modifikace úlohy jsou: (1) Řešení při dočasné ztrátě/zákrytu operátora a zotavení po chybě (2) Náhrada kruhového markeru operátora méně nápadným vzorem a vývoj příslušného detektoru (zpracování obrazu) a (3) Návrh a vývoj detektoru a klasifikátoru gest operátora, využitelných k povelování robotu.
Dosažené řešení, nebo jeho dohodnutou část, implementujte pro použití s mobilním robotem a experimentálně ověřte.

Doporučené dovednosti: C/C++, Unix/Windows, ROS, zpracování obrazu
Vypsáno dne:03.10.2016