Seznam

Téma:Tasks for Laboratories of industrial electronics and sensors based on STM32
Vedoucí:Vojtěch Petrucha
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:The goal of the project is to develop several demonstration tasks and examples for the students of the new subject "Laboratories of industrial electronics and sensors". The tasks will be based on ST microcontroller platform (STM32) and various sensors, actuators and interfaces (WiFi).

We are looking for highly motivated and experienced makers skilled in MCU programming and electronic design which will bring interesting ideas and novel approach to the project.

This project will be supervised jointly by doc. Ing. Jan Fischer, CSc. and Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.


First project meeting on Thursday 13:30 at Lab.73 (Technická 2)
Pokyny:For details please contact: Ing. Petrucha (petruvoj@fel.cvut.cz) or doc. Fischer (fischer@fel.cvut.cz)
Literatura:www.st.com http://espressif.com/
Realizace:electronic design, breadboarding, prototyping, C programming, html programming
Vypsáno dne:30.01.2017
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:David Novotný, Jan Paštyka, Ondřej Hruška
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce