Seznam

Téma:Intelligent two-channel DC power supply (PSU)
Vedoucí:Ján Tomlain
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Navrhnite a realizujte inteligentný dvoj-kanálový jednosmerný zdroj napätia. Napájací zdroj navrhnite pre potreby merania spotreby nízkopríkonových zariadení (bezdrôtové snímače apod.) Zabezpečte veľký dynamický rozsah merania prúdu. Výkon jedného kanálu uvažujte maximálne 15 W s maximálnym možným napätím 25 V. Ovládanie zdroja realizujte pomocou monochromatického grafického displeja v kombinácií s enkodérmi a/alebo tlačidlami. Riadiacu časť pripravte pre pripojenie do LAN a USB. Výsledný produkt sa pokúste v rozumnej miere miniaturizovať, avšak nie na úkor kvality. Projekt je vhodný pre tím o min. 3 členoch. Ideálne rozdelenie členov: 2 – HW, 1 – FW. Elektrické podklady je vhodné vytvoriť v systéme Altium Designer.

Develop an intelligent two-channel DC voltage source. Design this power supply device for low-power current consumption measurement (eg. Wireless sensors etc.) Ensure large dynamic range of the measured current. Power of the single channel should be 15 W max. With maximum voltage at least 25 V. Control part of this device should implement monochromatic graphic display with encoders and/or push buttons. Control unit should provide connection to LAN and USB. Final device should be manufactured as small as possible. Project is suitable for team with at least 3 members. Ideal member division is: 2 members for HW and 1 member for FW. Electrical documents should be designed in the Altium Designer system.
Pokyny:Základné pokynu sú v popise.
Basic requirements are in the description.
Realizace:podklady pre vyrobu PCB, FW v C
Vypsáno dne:10.02.2017
Max. počet studentů:3
Přihlášení studenti:Petr Bartoš, Šimon Fibír, Stanislav Drozd