Seznam

Téma:IVQ výpočetní deska
Vedoucí:Jiří Kubeš
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem projektu je realizovat DPS, která komunikuje s PC, ovládá pumpu s BLDC motorem a měří teplotu na vstupu a výstupu pumpy.
Pokyny:1. Návrh desky
Deska bude obsahovat zásuvný výpočetní modul Raspberry: Compute Module 3. K němu se pomocí USB konektoru připojí WiFi Dongle pro komunikaci s ostatními moduly či PC. Dále obsahovat dva integrované obvody MAX31865 pro měření teploty pomoci rezistivních snímačů. Ty s výpočetním modulem komunikují pomocí sériové sběrnice SPI. Dále musí deska obsahovat konektory pro připojení desky driveru motoru. Na desce by optimálně měly být také komponenty pro notifikaci či ladění jako např. LED, tlačítka a/či sériová linka.

2. Oživení desky
Dalším krokem je oživení a zprovoznění desky. Studenti dostanou k dispozici funkční verzi desky driveru pumpy spolu s pumpou tak, aby mohli ověřit funkčnost jimi navržené desky. Stejně tak musí ověřit funkci teplotních senzorů.

3. Komunikace s Matlab
V rámci projektu musí studenti zprovoznit komunikaci mezi výpočetním modulem a PC pomocí WiFi. Její funkčnost lze demonstrovat například ovládáním LED na DPS. Zprovoznění komunikace lze dosáhnout i bez navržené IO desky, proto na tomto úkolu před dokončením desky budou studenti pracovat na verzi Raspberry PI 3 Model 3 nebo Compute Module I/O Board V3.
Po zprovoznění komunikace s PC je úkolem studentů navrhnout a realizovat způsob ovládání periferií na DPS (teplotní senzory a driver motoru) pomocí prostředí Matlab. Optimálním výstupem jsou fungující knihovny ovladačů pro zmiňované periferie, plně dostačující bude však pouze demonstrace funkčnosti komunikace s jednotlivými periferiemi.
Z prostředí Matlab by též mělo být možné modul naprogramovat jím zkompilovaným kódem.
Realizace:DPS, kód v Matlabu
Vypsáno dne:13.02.2017
Max. počet studentů:3
Přihlášení studenti:Daniel Kubeš, Jan Předota, Karim Al Reyahi