Seznam

Téma:Amazon Echo conversational application
Vedoucí:Jan Sedivy
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Recently many Internet companies are offering systems for designing simple, smart bots. In this project, we want to design an interactive conversational bot for Amazon Echo appliance. We want the application to be engaging, entertaining and informative, bringing the user the latest news from specific areas, such as sports, celebrities, movies, etc.

Pokyny:Pick one from topics such as sports, celebrities, technology, movies, etc.
Select a good Internet source of news for selected topic.
Modify the text for playback.
Create an entertaining stream, music, jingles, etc. to make the audio interesting.
Design a simple dialog allowing the user asking questions.
Implement all as an Amazon Echo skill application.
Literatura:https://developer.amazon.com/alexa-skills-kit I will provide other sources later.
Vypsáno dne:15.02.2017
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce