Seznam

Téma:Robotický bar
Vedoucí:Pavel Burget
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Projekt je zaměřen na roboty spolupracující s člověkem, které jsou schopny pracovat v jeho blízkosti, aniž by mu ublížily. Díky tomu lze plánovat robotické operace, na kterých robot s člověkem přímo spolupracuje nebo při kterých robot i člověk řeší svou část společného úkolu. Práce bude primárně zaměřena na robota KUKA LBR iiwa, který má senzory síly na každé ose, a tak je schopen provádět různé operace na základě zpětné vazby od síly, kterou působí koncový bod robota na dotyčný předmět.
Robotický bar je pilotním projektem Testbedu pro Průmysl 4.0, který bude obsahovat i další spolupracující roboty KUKA jako jeden z prostředků zapadajících do konceptu Průmysl 4.0. Tyto roboty budou postupně začleňovány do výrobních a manipulačních operací, které jsou modelovány a simulovány v rámci kompletního životního cyklu výrobku. Testbed je unikátní pracoviště, první svého druhu v ČR.
Pokyny:Specifikem robotického baru je potřeba provozovat robota ve dvou režimech: míchání nápojů (větší rychlost pohybu a s tím související vyšší tuhost robota) a obsluha zákazníka (měkký pohyb, který při dotyku člověka nezpůsobí žádný úraz). Úloha v sobě kombinuje programování robota, strojové vidění, vizualizaci a nadřazené řízení. V případě vhodného složení týmu lze zadání rozšířit také o tvorbu mobilní aplikace pro objednávání nápojů a další interakci s robotem.

Předpokládá se úzká spolupráce s průmyslovými partnery Testbedu jako například Siemens, Škoda Auto nebo KUKA.

Na projekt je možné navázat letním projektem v létě 2017 na oddělení průmyslové automatizace katedry řídicí techniky a/nebo diplomovou prací. Pokračující témata mohou být například (1) návrh a realizace montážního pracoviště s kooperujícím robotem, tradičním "velkým" robotem a operátorem, nebo (2) 3D sken osoby robotem, který drží senzor Kinect a příprava dat pro 3D tisk zmenšené postavy, hlavy apod.
Literatura:Video o Testbedu Průmysl 4.0: https://www.youtube.com/watch?v=xVbO4cCCmZU&feature=em-upload_owner
Realizace:KUKA Sunrise.OS, Java, případně mobilní aplikace
Vypsáno dne:20.02.2017
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:David Hývl, Jan Hakl, Martin Chloupek, Martin Průcha, Olga Petrova, Vojtěch Janů