Seznam

Téma:Intelligent conversational bot
Vedoucí:Jan Sedivy; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Práce v týmu a její organizace
Popis:Recently many Internet companies are relying on conversational systems. In this project, we want to design an interactive conversational bot for smart phones. We want the application to be engaging, entertaining and informative, bringing the user latest news from specific areas, such as sports, celebrities, movies, etc.
Pokyny:Pick one from topics such as sports, celebrities, technology, movies, etc.
Select a good Internet source of news for selected topic.
Modify the text for playback.
Create an entertaining stream, music, jingles, etc. to make the audio interesting.
Design a simple dialog allowing the user asking questions.
Implement all as an application.
Literatura:Upon request
Vypsáno dne:22.02.2017
Max. počet studentů:0
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce