Seznam

Téma:Simulační prostředí pro systém MoleMOD
Vedoucí:Miroslav Kulich; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout a implementovat simulační prostředí pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru doc. Floriána. MoleMOD je revoluční systém speciálně navržených robotů, který umožní autonomně skládat stavební moduly ("cihly") do složitějších konstrukcí. Systém je unikátní v tom, že v modulech jsou cesty, kterými jsou roboty ve tvaru červa schopny procházet a moduly přemisťovat.

V práci se student seznámí s vybraným robotickým simulátorem Gazebo a rozšíří tento simulátor o simulaci systému MoleMOD. To obnáší vytvoření modelů robotu i konstrukčních prvků (ve spolupráci s FA ČVUT) včetně jejich kinematiky a případně dynamiky. Simulátor bude následně sloužit pro vývoj plánovacích algoritmů pro systém MoleMOD.

Pro bližší informace o projektu MoleMOD doporučuji shlédnout video na
https://www.youtube.com/watch?v=N5OaxAuqug8

Kontakt: kulich@cvut.cz
Vypsáno dne:17.07.2018