Seznam

Téma:Robotické soutěže mobilních robotů
Vedoucí:Karel Košnar
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Skupina Inteligentní a mobilní robotiky hledá studenty pro studentský tým řešící robotické soutěže mobilních robotů jako je například

Robotour https://robotika.cz/competitions/robotour/2017/cs

ELROB http://www.elrob.org/elrob-2018

Studenti budou řešit různé úlohy z mobilní robotiky jako je lokalizace, navigace, plánování, zpracování senzorů, rozpoznávání apod. V závislosti na složení týmu bude zvolena konkrétní soutěž.
Studenti budou mít možnost využít roboty Husky (Clearpath robotics) nebo Cameleon (ESA robotics) a senzory (kamery, laserové dálkoměry apod.), kterými skupina disponuje.
Při řešení zadání soutěže se identifikují jednotlivé úkoly, které se stanou zadáním projektu, bakalářské nebo diplomové práce.
Pokyny:Pro účast ve studentském týmu pište na karel.kosnar@cvut.cz
Vypsáno dne:01.09.2017
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:František Brandštýl, Jiří Koktan, Kateřina Kuglerová, Martin Novotný, Matěj Beránek
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce