Seznam

Téma:Predikce relapsu u schizofrenie a bipolární afektivní poruchy
Vedoucí:Ing. Eduard Bakštein Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:U psychiatrických onemocnění, jako jsou schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha (BAP) je pacient po většinu času v klidovém stavu, tzv. remisi. V průběhu onemocnění však opakovaně dochází ke zhoršení příznaků až ke klinicky závažnému stavu - relapsu - který je spojen s hospitalizací a vážnými zdravotními následky pro pacienta. Pomocí vzdáleného monitorování pacientů (aktivita, mob. aplikace apod) a strojového učení se snažíme těmto stavům předcházet.

Ve spolupráci s Národním Ústavem Duševního Zdraví pracujeme na následujících programech časného záchytu varovných příznaků a prevence blížících se relapsů.

AKTIBIPO - sledování fyz. aktivity pomocí chytrého náramku a mob. aplikace, analýza spánku a cirkadiánních rytmů. Před relapsem se fyz. aktivita pacientů charakteristickým způsobem mění, cílem je detekovat tyto změny

Úlohy:
1. Analýza variability hrubého aktigrafického záznamu (vzorkovací perioda cca 30s): pomocí metod dekompozice variability, jako jsou např. (Supervised) Principal Component Analysis (sPCA), popř. Partial Least squares (PLS) studovat vývoj variability aktigrafického záznamu před epizodami různého typu.
2. Analýza souvislostí mezi demografickými a klinickými údaji o pacientovi (věk, pohlaví, délka nemoci, počet předchozích epizod, depresivní a manické škálování) s jeho aktivitou a cirkadiánními rytmy, měřenými pomocí aktigrafu.


ITAREPS - týdenní dotazníky nálady (program běží již cca 10 let, řádově stovky pacientů)

Úlohy:
1. Explorační datová analýza souvislostí mezi klinickými a demografickými daty pacientů, známými v době nástupu do programu, a jejich sms odpověďmi. Které informace o pacientovi dávají významnou informaci o následném vývoji jeho stavu?
2. Individualizovaná detekce relapsu: klasifikátor, který se průběžně adaptuje na data konkrétního pacienta
3. Redukce dimenzionality, vnitřní struktura dotazníku

Pracujeme na řadě obdobných aplikovaných programů, neváhejte kontaktovat vedoucího pro další detaily - na základě schůzky pak můžeme připravit relevantní téma Vám na míru.
Vypsáno dne:16.10.2017