Seznam

Téma:Analýza velkých dat - spánkové záznamy z aplikace Sleep as Android
Vedoucí:Ing. Jiří Anýž Ph.D., Ing. Eduard Bakštein Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Díky spolupráci s vývojářským studiem Urbandroid (http://sleep.urbandroid.org/), které stojí za jednou z celosvětově nejrozšířenějších Android aplikací pro monitorování spánku, jsme získali pro výzkumné účely anonymizovanou databázi více než 10 mil. spánkových záznamů. Tato databáze umožňuje zkoumat a přispět k porozumění mechanizmům, které ovlivňují spánek na populační úrovni. Zároveň se, ale jedná o typická velká data, která trpí spoustou nedostatků při sběru dat, které je třeba brát v potaz při analýze dat.

Úlohy, které je možné realizovat
1) Vliv sezóny/fotoperiody na spánek - existují v populaci skupiny, které jsou více ovlivněné? Je možné na základě na základě spánkových návyků vliv sezóny odhadnout?
2) Vlivu změn času ze zímního na letní a obráceně. Existují různé skupiny uživatelů? Jaké jsou jejich charakteristiky, jakým způsobem reagují změnu času a jaké mají změny času následky.
3) Vliv významných společenských událostí na spánek uživatelů aplikace Sleep as Android, např. prezidentské volby v Spojných státech, fotbalové Euro, aj.
Pokyny:V rámci analýzy Sleep as Android dat, bude požadováno:
1) Provést rešerši přístupů k analýze velkých dat a zvolit vhodnou platformu pro analýzu velkých dat.
2) Provést explorační analýzu dat ve vztahu k výzkumným záměrům a problematickým závislostem v datech.
3) Navrhnout vhodné procedury jak zhodnotit definované závislosti, ať už na základě statistické analýzy, nebo pomocí metod strojového učení a data miningu.
4) Interpretovat dosažené výsledky.
Literatura:R Development Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org. Montag, C., Duke, É., Markowetz, A. (2016). Toward psychoinformatics: Computer science meets psychology. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2016, 1-10. http://dx.doi.org/10.1155/2016/2983685 Walch, O. J., Cochran, A., & Forger, D. B. (2016). A global quantification of “normal” sleep schedules using smartphone data. Science Advances, 2(5), e1501705–e1501705. http://doi.org/10.1126/sciadv.1501705
Vypsáno dne:16.10.2017