Seznam

Téma:Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Ing. Pavel Kordík, Ph.D., FIT
Popis:Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé
Pokyny:1. Seznamte se s existujícím mobilním systémem pro nevidomé uživatele [1]
2. Seznamte se s problematikou on-line i off-line rozpoznávání ručně psaných izolovaných znaků [2] [3] a s algoritmy použitými v opensource projektu CellWriter [4]
3. Implementujte jednoduchý rozpoznávač číslic a velkých písmen jako aplikaci pro Android a integrujte ho do existujícího systému v roli rozhranní pro rychlou volbu telefonních kontaktů.
4. Kvantitativně otestujte spolehlivost výsledného rozpoznávače na nejméně deseti uživatelích, z toho pěti nevidomých nebo těžce slabozrakých.
5. Zhodnoťte vhodnost celkového konceptu rychlého vytáčení pomocí ručně psaných znaků pro cílovou skupinu nevidomých nebo těžce slabozrakýčh uživatelů.
Literatura:[1] Petr Svobodník: Zpřístupnění mobilních telefonů se systémem Android pro nevidomé uživatele. Diploma thesis. Czech Technical University in Prague, 2013. [2] B. K. Iwana, V. Frinken and S. Uchida: A Robust Dissimilarity-Based Neural Network for Temporal Pattern Recognition. 2016 15th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR), Shenzhen, 2016, pp. 265-270. [3] B. Szőcs, S. Vajda and J. Robu: D.A.C Draw and Calc - the intuitive calculator. 2012 IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, 2012, pp. 157-163. [4] Levin, Michael. CellWriter: Grid-Entry Handwriting Recognition. 2007.
Realizace:kod v Jave
Vypsáno dne:17.05.2019