Seznam

Téma:Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Ing. Pavel Kordík, Ph.D., FIT
Popis:Development of an Android input method using Braille
Pokyny:1. Prostudujte existující literaturu [1] [2] věnovanou implementaci Braillového vstupu na mobilních zařízeních. Seznamte se s tradičními mechanickými metodami psaní v Braillově písmu (Pichtův stroj, Perkins Brailler).
2. Seznamte se s problematikou Braillova písma a jeho implementacemi v různých jazycích. Nastudujte existující možnosti strojového převodu Braille do běžného textu, především nejrozšířenější knihovnu Liblouis [3].
3. Navrhněte a implementujte aplikaci pro Android umožňující zadávat text v Braillově písmu, pomocí kombinací dotyků šesti bodů na displeji telefonu.
4. Otestujte vhodnost navrženého řešení s nejméně třemi nevidomými nebo těžce zrakově postiženými uživateli znalými Braillova písma.
Literatura:[1] J. Siqueira et al., "Braille Text Entry on Smartphones: A Systematic Review of the Literature," 2016 IEEE 40th Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), Atlanta, GA, 2016, pp. 521-526. [2] N. S. Subash, S. Nambiar and V. Kumar, BrailleKey: An alternative Braille text input system: Comparative study of an innovative simplified text input system for the visually impaired/ 2012 4th International Conference on Intelligent Human Computer Interaction (IHCI), Kharagpur, 2012, pp. 1-4. [3] Liblouis contributors: The Liblouis library. http://liblouis.org/
Realizace:kod v Jave
Vypsáno dne:17.05.2019